AVIS LEGAL

CONDICIONS D’ÚS

L’accés i utilització de la web http://www.pmfumestampal-h.cat implica el consentiment de l’usuari i la seva adhesió a les condicions detallades en aquest avís.

CONTINGUT

L’Ajuntament de L’Hospitalet, a través d’aquest Lloc web http://www. pmfumestampal-h.cat/ facilita dades d’interès sobre l’Ajuntament i el Poliesportiu Municipal Fum d’Estampa, així com informació, notícies o serveis web relacionats amb l’activitat esportiva municipal.

L’Ajuntament de L’Hospitalet presta especial atenció al fet que la informació del Lloc web sigui exacta i precisa, procedint a la seva actualització de forma periòdica i corregint els errors tan aviat com aquests hagin estat detectats. Amb tot, l’Ajuntament de L’Hospitalet no pot garantir la inexistència d’errors i que la informació estigui actualitzada.

La informació publicada en aquest Lloc web té únicament caràcter informatiu i no constitueix una comunicació d’actes administratius ni comunicats oficials. Aquests últims, seran notificats pels canals oficials legalment establerts a aquest efecte.

No obstant l’anterior, en cas que a través del Lloc web puguin generar-se documents electrònics en el si de procediments administratius tramitats a través d’aquest mitjà, total o parcialment, aquests tindran caràcter d’autèntics, i tindran el valor probatori que els reconeix la legislació vigent.

TERMES I CONDICIONS

L’accés a aquest Lloc web i a qualsevol de les seves pàgines suposa conèixer i acceptar els advertiments legals, condicions i termes d’ús que figuren a continuació:

 • L’accés a aquest portal web, així com l’ús de la informació que conté, són de l’exclusiva responsabilitat de l’usuari. L’Ajuntament de L’Hospitalet no és responsable de cap perjudici que pogués derivar-se d’aquests fets, ni tampoc pot garantir que l’accés no es vegi interromput o que el contingut o programari al qual pugui accedir-se estigui lliure d’error o de causar dany.
 • L’Ajuntament de L’Hospitalet es reserva el dret a realitzar els canvis que procedeixin sense previ avís, a fi d’actualitzar, modificar o eliminar la informació, i a realitzar quants canvis i modificacions estimi pertinents sobre el Lloc web.
 • L’Ajuntament de L’Hospitalet es reserva la facultat de modificar unilateralment les condicions i termes d’ús d’aquest Lloc web. Qualsevol modificació dels mateixos s’anunciarà convenientment a través d’aquesta pàgina, i serà efectiva des del moment de la seva publicació.

ÚS LÍCIT

L’usuari es compromet a utilitzar aquesta pàgina sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de l’Ajuntament de L’Hospitalet o de tercers, o que puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el Lloc web o impedir la normal utilització del mateix. En concret i sense caràcter taxatiu, queda prohibit:

 • Qualsevol forma de violació dels drets de tercers (dret a la intimitat i a la pròpia imatge, drets de propietat intel·lectual i industrial, etc.).
 • Realitzar, emprant els continguts d’aquest Lloc web, qualsevol tipus de publicitat com a enviament de correus electrònics no sol·licitats (spam) o comunicació similar.
 • Introduir virus informàtics, arxius defectuosos, o qualsevol altre programari o programa informàtic que pugui provocar danys o alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes accessibles a través d’aquest Lloc web.
 • L’usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir els continguts utilitzant per a això mitjans o procediments diferents dels quals s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte, s’hagin indicat en aquest Lloc web o s’emprin habitualment en Internet i, en aquest últim cas, sempre que no comportin un risc de dany o inutilització del Lloc web i els seus continguts.

RESPONSABILITAT

L’usuari serà l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que es puguin causar a tercers per la indeguda i il·legítima utilització d’aquest Lloc web.

L’Ajuntament de L’Hospitalet no serà responsable dels possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a l’Ajuntament de L’Hospitalet, de retards o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics.

L’Ajuntament de L’Hospitalet no garanteix la veracitat ni es responsabilitza de les conseqüències que poguessin derivar-se dels errors en els continguts proporcionats per tercers que poguessin aparèixer en aquest Lloc web.

Igualment, l’Ajuntament de L’Hospitalet tampoc es responsabilitza dels continguts, productes o serveis que puguin visualitzar-se mitjançant enllaços electrònics (links), directa o indirectament, a través d’aquest Lloc web. Aquests enllaços no representen cap tipus de relació entre l’Ajuntament de L’Hospitalet i els particulars o entitats titulars de les pàgines a les quals donen accés. L’Ajuntament de L’Hospitalet es reserva el dret a retirar de manera unilateral i en qualsevol moment els links que apareixen en el seu Lloc web.

L’Ajuntament de L’Hospitalet s’eximeix de responsabilitat quant a les cookies que tercers aliens poguessin instal·lar en el disc dur de l’ordinador de l’usuari, així com dels errors tipogràfics o inexactituds que poguessin apreciar-se en els continguts del seu Lloc web.

La informació que l’Ajuntament de L’Hospitalet proporcioni en resposta a qualsevol consulta o petició d’informació sol·licitada pels mitjans establerts a aquest efecte (bústies de correu electrònic, formularis de consulta, etc.) té caràcter merament orientatiu i en cap cas resultarà vinculant per a la resolució dels procediments administratius, els quals es troben estrictament subjectes a les normes legals o reglamentàries que els siguin aplicable.

MESURES DE SEGURETAT

L’Ajuntament de L’Hospitalet, a fi de garantir la seguretat dels sistemes que suporten el Lloc web i la integritat de la informació subministrada, ha implementat les mesures de caràcter organitzatiu, tècniques i legals requerides per la legislació aplicable en particular les establertes per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i les normes que la desenvolupen.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El disseny d’aquest portal Web i els seus codis font, els logos, marques, etc. pertanyen a l’Ajuntament de L’Hospitalet, excepte expressa indicació de titularitat diferent, i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida tret que intervingui autorització expressa de l’Ajuntament de L’Hospitalet.

L’usuari s’abstindrà de realitzar qualsevol activitat que infringeixi els drets de propietat intel·lectual i industrial de l’Ajuntament de L’Hospitalet, així com dels tercers que siguin referits en el present Lloc web.

INFORMACIÓ SOBRE COOKIES

Conforme a l’establert per la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació, dependent del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, amb caràcter general la LSSI no s’aplica en l’àmbit de les Administracions Públiques, ja que aquestes no tenen el caràcter de prestadors de serveis de la societat de la informació definit en el seu annex. Únicament els serà aplicable la LSSI si l’activitat de l’Administració tingués un caràcter econòmic.

No obstant l’anterior, s’ofereix informació relativa a la instal·lació de cookies en l’equip d’usuari:

Què és una Cookie i per a què s’utilitzen?

Les cookies són petits fitxers de text que els Llocs web poden col·locar en el dispositiu (PC, Smartphone, Tauleta, Smart TV etc.) que s’utilitza per accedir al Lloc web, o en el navegador emprat per l’usuari. Aquest fitxer conté informació sobre les pàgines que s’han visitat en aquest Lloc, la qual cosa permet recordar les preferències de navegació a fi que la propera vegada que es visiti el Lloc web la navegació sigui més àgil, recorrent a la informació continguda en aquest fitxer.

De la mateixa manera, a través de les cookies es pot recopilar informació estadística anònima, o assegurar que les pàgines web funcionin de manera correcta.

Tipus de Cookies:

Les Cookies, en funció de la seva permanència, poden classificar-se en Cookies de sessió i permanents. En el cas de les primeres, la seva vigència expira quan l’usuari tanca el navegador, mentre que la vigència de les Cookies permanents pot ser variable, una vegada que han complert l’objectiu que va motivar la seva instal·lació o quan l’usuari procedeix al seu esborrat manual.

Atenent al seu gestor, les Cookies poden ser pròpies, en aquest cas de l’Ajuntament de L’Hospitalet, o de tercers, en general entitats que tracten les dades obtingudes a través de les Cookies.

Atenent a la seva finalitat, es pot distingir entre:

 • Cookies tècniques: permeten a l’usuari la navegació a través una pàgina web o aplicació, i la utilització de les diferents opcions o serveis que existeixin en ella. S’inclouen en aquest grup, per exemple, la identificació de sessió, o compartir continguts a través de xarxes socials.
 • Cookies de personalització: permeten a l’usuari accedir al servei amb determinades característiques de caràcter general predefinides en funció d’una sèrie de criteris en l’equip d’usuari, com per exemple el idioma o la ubicació geogràfica.
 • Cookies d’anàlisi: permeten al responsable de les mateixes el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris dels Llocs web als quals estan vinculades, a fi d’introduir millores en funció de l’anàlisi de les dades d’ús que fan els usuaris del servei.
 • Cookies publicitàries: permeten la gestió dels espais publicitaris que el titular de la pàgina o aplicació hagi inclòs per mostrar anuncis en ells.
 • Cookies de publicitat comportamental: permeten la gestió dels espais publicitaris a través de l’emmagatzematge d’informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació.
 • Cookies utilitzades en el present Lloc web de l’Ajuntament de L’Hospitalet.

Cookies de Google 

Nombre de cookie Duración Descripción
_ ga 2 años Se usa para distinguir a los usuarios
__ UTMA Dos años a partir de la configuración o actualización Se usa para distinguir usuarios y Sesiones. La cookie se crea Cuando se ejecutar la biblioteca JavaScript y no hay ninguna cookie __utma. La cookie se actualiza cada vez que se Envíanos datos a Google Analytics.
__ UTMB 30 minutos a partir de la configuración o actualización Se usa para determinar Nuevas Sesiones o visitas. La cookie se crea Cuando se ejecutar la biblioteca JavaScript y no hay ninguna cookie __utmb. La cookie se actualiza cada vez que se Envíanos datos a Google Analytics.
__ utmc Fin de la sesión del navegador No se usa en ga.js. Se configura para interactuar con urchin.js. Anteriormente, esta cookie actuaba junto con la cookie __utmb para determinar si el usuario estaba en una nueva sesión o visita.
__ utmz Seis meses a partir de la configuración o actualización Almacenes la fuente de tráfico o la campaña que explica como ha legada el usuario al sitio. La cookie se crea Cuando se ejecutar la biblioteca JavaScript y se actualiza cada vez que se Envíanos datos a Google Analytics.
__ utmv Dos años a partir de la configuración o actualización Se usa para Almacenes datos de variables personalizadas de visitante. Esta cookie se crea Cuando un programador usa el método _setCustomVar con una variable personalizada de visitante. También se usaba para el método _setVar obsoleto. La cookie se actualiza cada vez que se Envíanos datos a Google Analytics.

Otras cookies de Google: 

http://www.google.es/policies/technologies/types/

Com es pot desactivar la utilització de cookies? 

L’ús de les cookies es pot desactivar, modificant la configuració del navegador. Com a norma general, aquesta acció sol trobar-se en el menú de “Eines” o “Preferències”.

Així, és possible deixar d’acceptar les cookies del navegador, o deixar d’acceptar les cookies d’un servei concret.

A través de l’ajuda del seu navegador, l’usuari pot informar-se sobre les diferents opcions per a la gestió de les cookies:

Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

Internet Explorer:

http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Apple Safari:

http://support.apple.com/kb/ph5042 

Quant a l’ús de cookies de xarxes socials, aquest es pot desactivar tancant sessió a la xarxa social corresponent abans de visitar el Lloc web de l’Ajuntament de L’Hospitalet.

En qualsevol cas, l’usuari ha de conèixer que la desactivació de les cookies pot dificultar o impedir l’accés a determinats apartats del Lloc web de l’Ajuntament de L’Hospitalet, o bé pot degradar-se la seva experiència de navegació.

XARXES SOCIALS

El Poliesportiu Municipal Fum d’Estampa disposarà de xarxes socials amb l’objectiu de donar visibilitat i difusió de les activitats municipals que desenvolupa en la seva oferta esportiva , de formació i lúdica.

En els serveis que es donin mitjançant eines com Facebook, Tuenti, Myspace, Twitter., Etc…, l’Ajuntament de L’Hospitalet no recollirà ni farà cap tractament de les dades de caràcter personal. Aquestes dades quedaran emmagatzemats en els servidors dels respectius serveis i es regiran per la seva pròpia política de privacitat.

Le condicions d’ús seran les estipulades anteriorment, amb els que es vetllarà per:

 • La no existència de publicacions d’informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones.
 • No gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense els consentiment dels afectats.
 • L’Ajuntament de L’Hospitalet no s’identifica amb les opinions expressades per uns altres ni amb la ideologia dels perfils amb els quals tingui amistat a cap xarxa social.
 • L’Ajuntament de L’Hospitalet es reserva el dret d’eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per uns altres que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Així com de bloquejar o denunciar el perfil d’autor d’aquests missatges.

Així mateix l’Ajuntament de L’Hospitalet, recomana als usuaris/les usuàries a:

 • Revisi i llegeixi les condicions generals d’ús i la política de privadesa de la xarxa social en el moment de registrar-se
 • Aprengui les possibilitats de configuració i ús que la xarxa ofereixi.
 • Configuri adequadament el grau de privadesa del perfil d’usuari a la xarxa social.
 • No publiqui informació excessiva sobre la seva vida personal i familiar.
 • Vagi amb compte amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics en el seu perfil, especialment si s’allotjaran imatges relatives a terceres persones.
 • No ofereixi dades de tercers en el seu espai sense el previ consentiment d’aquests.

SOL·LICITUD DE SERVEIS PROPORCIONATS PEL LLOC WEB

Per a l’enviament de formularis de contacte, suggeriments, etc. és necessari emplenar un formulari que recollirà entre uns altres, dades personals, que seran necessaris per a la prestació dels serveis sol·licitats. Aquestes dades personals seran incorporats a un fitxer de dades de caràcter personal responsabilitat de l’Ajuntament de L’Hospitalet amb el nom “ACTIVITAT I INSTAL·LACIONS ESPORTIVES”, amb el codi d’inscripció “210077022-J”, amb la finalitat de gestió dels usuaris i persones interessades en les activitats dels equipaments esportius municipals. El tractament d’aquestes dades personals es regirà per l’indicat en la nostra Política de Protecció de Dades.

El tractament d’aquestes dades personals es regirà per la llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, el seu reglament de desenvolupament i la política de protecció de dades d’aquest Ajuntament.

Les dades facilitades pels usuaris han de ser veritables, exactes, complets i actualitzats, sent l’usuari l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a l’Ajuntament de L’Hospitalet o a qualsevol tercer a causa de la falsedat, inexactitud, insuficiència o no actualització dels mateixos.

El fet que les dades proporcionades siguin inexactes o resultin incomplets, podria ocasionar deficiències en la prestació dels serveis sol·licitats, o fins i tot la impossibilitat que aquests siguin proporcionats.

RECOLLIDA DE DADES DE MENORS

L’Ajuntament de L’Hospitalet no autoritza als menors de 14 anys a facilitar les seves dades personals, ja sigui mitjançant l’emplenament dels formularis web habilitats per a la sol·licitud de serveis, els formularis de contacte, o mitjançant l’enviament de correus electrònics.

Per tant, els qui facilitin dades personals utilitzant aquests mitjans manifesten formalment ser majors de 14 anys. Respecte a la recollida de dades de menors d’edat, amb edats compreses entre els 14 i els 18 anys, l’Ajuntament de L’Hospitalet en cap cas recaptarà dades econòmiques o relatius a altres membres de la seva família sense el consentiment de les persones titulars dels mateixos.

DRETS I OBLIGACIONS DE LES PERSONES AFECTADES

Els usuaris i usuàries podran, en qualsevol moment, exercitar els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i, en particular, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com també el dret a revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades.

Aquests drets poden ser exercitats tant per l’usuari/la usuària com pel seu representant, mitjançant:

 • Sol·licitud escrita i signada presencialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC).
 • Correu postal a la següent adreça: Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat Oficina d’Atenció al Ciutadà c/. Girona, número 10 – 08901 L’Hospitalet de Llobregat.
 • La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de la persona interessada, adreça, fotocòpia del DNI o passaport i contingut concret del dret exercitat.
 • La sol·licitud haurà d’indicar clarament en l’assumpte: tutela de drets LOPD.
 • L’usuari o usuària que faci servir els serveis oferts per la web de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat haurà de facilitar les dades demanades segons el principi de bona fe. Per tant, no es podran donar dades inexactes o inexistents.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Podrà consultar la nostra Política de Protecció de dades en el següent enllaç:

https://seuelectronica.l-h.cat/politicaProteccioDadesPersonals.aspx?id=1